Jalkatreeni on elintärkeää hermostolle

Uusi tutkimus mullistaa lääketieteen antamalla tutkijoille lisää tietoa siitä, miksi keskushermoston ja motoriikka häiritsevistä taudeista kärsivät potilaat rappeutuvat vauhdilla, kun liikkuminen rajoittuu. Tämä tutkimus osoittaa, että potilaat, jotka eivät kykene liikkumaan, eivät vain menetä lihasmassaa; myös kehon solutason kemia ja hermosto muuttuvat haitallisesti.

Liikunnan rajoittamisen vaikutukset soluihin

Tutkimuksessa käytettiin hiiriä, joiden takajalkojen liikkumista rajoitettiin 28 päivän ajan. Hiiret söivät ja peseytyivät normaalisti, eivätkä osoittaneet merkkejä stressistä. Kokeen päätteeksi tutkijat tarkastelivat hiirten aivoissa subventrikulaarista aluetta. Tämä on aivojen osa, joka huolehtii hermosolujen terveydestä ja jossa kantasolut luovat uusia neuroneita.

Liikunnan rajoittaminen vähensi kantasolujen määrää 70 prosentilla kontrolliryhmään verrattuna. Myös neuronien ja hermotukisolujen kehitys heikkeni huomattavasti.

Tutkimuksen mukaan jalkojen käyttäminen, eritoten painoilla tehtävä harjoittelu lähettää aivolle signaaleja, jotka ovat elintärkeitä terveiden hermosolujen tuottamiselle. Liikunnan lopettaminen vaikeuttaa uusien hermosolujen syntymistä.

Lisää informaatiota saatiin, kun yksittäisiä soluja tarkasteltiin tarkemmin. Liikunnan rajoittuminen vähentää hapen määrää kehossa, joka luo anaerobisen ympäristön ja muuttaa aineenvaihduntaa. Liikunnan väheneminen vaikuttaa lisäksi geeneihin, jotka ovat tärkeitä energiaa kehoon vapauttavalle mitokondriolle.

Lopuksi

Tulokset valaisevat lisää monia terveysongelmia kuten liikkumattomuuden vaikutuksia sydän- ja hengityselimiin sekä vakavia tauteja; MS-tautia, ALS-tautia ja spinaalista lihasatrofiaa. Tutkimuksella haluttiin ratkaista kysymys, aiheuttaako näitä tauteja selkärangan vauriot ja geenimutaatiot vai onko liikkumattomuus kriittinen tekijä sairauden pahenemisessa.

Tutkimus demonstroi liikunnan roolin tärkeyttä ja sen monilaajuisia vaikutuksia.

Lähde: medicalxpress.com

Katso myös

Lisää kommentti