Kuuma kylpy voi olla yhtä hyväksi terveydelle kuin liikunta

Loughboroughin yliopiston tutkijat selvittivät kuuman kylvyn vaikutuksia verensokerin hallintaan (tärkeä ns. aineenvaihdunnallisen kuntotason mittari) ja energiankulutukseen (poltettujen kilokalorien määrä). Tutkimukseen värvättiin 14 miestä. Heidät määrättiin joko tunnin mittaiseen kylpyyn (40 celsiusasteen vedessä) tai tunnin mittaiselle pyörälenkille. Aktiviteetit suunniteltiin aiheuttamaan yhden celsiusasteen nousun kehon lämpötilassa tunnin aikana.

Tutkijat mittasivat, montako kilokaloria miehet polttivat kussakin sessiossa. Lisäksi he mittasivat osallistujien verensokerin 24 tuntia suoritusten jälkeen.

- Ilmoitus, artikkeli jatkuu alapuolella -

Pyöräilyn tuloksena kilokaloreita paloi enemmän kuin kuumassa kylvyssä, mutta kylpeminen poltti energiaa suurin piirtein yhtä paljon kuin puolen tunnin kävelylenkki (noin 140 kilokaloria). Kokonaisuutena tarkastellen verensokerivaste oli samanlainen kummassakin tapauksessa, mutta ruokailun jälkeinen verensokeripiikki oli noin 10 prosenttia matalampi kylvyn ottaneilla kuin pyöräilleillä osallistujilla.

Samoin kylvyn tulehdukselliset vaikutukset elimistössä olivat samanlaiset kuin liikunnan jälkeen. Liikunnan tulehdustiloja lievittävät vaikutukset ovat tärkeitä, sillä ne auttavat suojautumaan tartunnoilta ja sairastumisilta, mutta krooninen tulehdustila on kytköksissä heikentyneeseen kykyyn taistella sairauksia vastaan. Tutkimustulos viittaa siihen, että toistuva passiivinen lämpeneminen saattaa vähentää kroonisia tulehdustiloja, jotka usein liittyvät kakkostyypin diabeteksen kaltaisiin pitkäaikaissairauksiin.

Mielenkiintoinen uusi tutkimusala

Passiivisen lämpenemisen vaikutukset ihmisten terveyteen on verrattain uusi tutkimusala, mutta viime vuosina esille on noussut joitakin mielenkiintoisia tutkimustuloksia.

Vuonna 2015 julkaistu suomalaistutkimus esitti, että tiheä saunominen voi alentaa sydän- tai halvauskohtauksen riskiä – ainakin miehillä. Ajatus passiivisen lämpenemisen sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintaa parantavista vaikutuksista sai lisätukea Oregonin yliopiston seuraavana vuonna tekemästä tutkimuksesta, joka osoitti että säännölliset kuumat kylvyt voivat alentaa verenpainetta.

sauna

Toisessa tutkimuksessa sama tutkimusryhmä tarkasteli näiden parannusten taustalla vaikuttavia mekanismeja. Huomattiin, että passiivinen lämpeneminen nosti typpioksidin määrää verenkierrossa. Typpioksidi on molekyyli, joka laajentaa verisuonia ja alentaa verenpainetta. Ilmiötä voitaisiin hyödyntää kakkostyypin diabeteksesta kärsivien henkilöiden verenpaineen alentamisessa ja ääreisverenkierron parantamisessa. Koska kakkostyypin diabetekseen liittyy elimistön käytettävissä olevan typpioksidin niukkuus, passiivinen lämpeäminen saattaa auttaa palauttamaan typpioksiditasot terveelliselle tasolle ja alentaa verenpainetta.

Lämposokkiproteiinit

Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on mahdollisesti kyetty tunnistamaan, miten lämpeneminen vaikuttaa terveyteen. Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että yksi tärkeimmistä verensokeria säätelevistä tekijöistä saattaa olla lämpösokkiproteiinit.

Lämpösokkiproteiinit ovat kaikkien ihmiskehon solujen reaktiona stressiin tuottamia molekyylejä. Niiden tasot nousevat sekä liikunnan että passiivisen lämpenemisen seurauksena. Pitkällä aikavälillä niiden kohonneet tasot saattavat helpottaa insuliinin toimintaa ja parantaa verensokerin hallintaa. (Sitä vastoin lämpösokkiproteiinitasojen on osoitettu olevan matalammalla diabeteksesta kärsivillä henkilöillä.)

Vaikuttaa siltä, että lämpösokkiproteiinien tuotantoa tehostavat aktiviteetit saattavat auttaa verensokerin hallinnassa ja tarjota näin vaihtoehdon liikunnalle. Tällaisilla aktiviteeteilla, kuten kylpeminen tai saunominen, saattaa olla terveyshyötyjä henkilöille, jotka todella eivät kykene liikkumaan säännöllisesti. Tulevaisuudessa tutkijat toivovat pystyvänsä todentamaan passiivisen lämpenemisen täyden potentiaalin hoitomuotona.

Lähde: newsweek.com

 

Ei ääniä

Katso myös