Pelkkä liikunta ei laihduta

Pelkkä liikunta ei ole tarpeeksi painon pudottamiseen, koska keho saavuttaa tasanteen, jossa liikunnan lisääminen ei välttämättä enää kuluta ylimääräisiä kilokaloreita, sanoo tutkimus. Kyseessä on yksi viimeisimmistä kannanotoista vallitsevaan liikalihavuuden ehkäisemisstrategiaan, jossa kannustetaan lisäämään päivittäistä liikuntaa.

Current Biology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan liikunnan harrastamisessa voi olla tietty kohta, jossa liian vähäinen liikkuminen on epäterveellistä, mutta liiallinen liikkuminen aiheuttaa kehossa niin suuria muutoksia, että sopeutuakseen rasitukseen keho rajoittaa energian kokonaiskulutusta.

Jos väite pitää paikkaansa, se toisi jonkin verran lisävaloa ristiriitaan, joka vallitsee tutkimussuuntien välillä. Yhtäältä tehdään tutkimuksia, jotka osoittavat että liikunnan lisääminen johtaa kasvaneeseen energiankulutukseen, toisaalta ympäristötieteelliset ihmis- ja eläintutkimukset osoittavat, että fyysisesti aktiivisten väestönosien (kuten afrikkalaisten metsästäjä-keräilijäheimojen) kokonaisenergiankulutus ei elämäntavasta huolimatta kasva.

Nyt tehty tutkimus ei kuitenkaan pyri kiistämään liikunnan terveyshyötyjä vaan huomauttaa, että ruokavalioon on kiinnitettävä erityistä huomiota varsinkin kun on kyse painonhallinnasta ja laihduttamisesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 322 aikuisen päivittäistä energiankulutusta ja aktiviteettitasoa viikon aikana. Tulokset osoittavat, että fyysisellä aktiivisuudella on vain heikko vaikutus päivittäiseen energiankulutukseen, mutta löytö päti vain henkilöihin, jotka liikkuivat vähemmän kuin muut. Henkilöt, jotka liikkuivat kohtuullisen paljon kuluttivat noin 200 kilokaloria enemmän energiaa kuin useimmat vähän liikkuvat henkilöt. Sen sijaan energiankulutus ei kasvanut henkilöillä, jotka liikkuivat paljon päivittäin.

Tulokset saattavat auttaa selittämään, miksi paino ei välttämättä enää putoa muutaman viikon jälkeen laihtumiseen tähtäävän harjoitusohjelman aloittamisesta.

Tulosten valossa tutkijat esittävät muutoksia Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeisiin lihomisen ja liikalihavuuden estämisestä. Tutkijoiden mukaan ohjeiden tulisi paremmin heijastaa kokonaisenergiankulutuksen rajallisuutta ja liikunnan monimutkaisia vaikutuksia aineenvaihduntaan.

Lähde: theguardian.com

Katso myös

Lisää kommentti