Vastakkaisen käden treenaaminen ylläpitää loukkaantuneen puolen lihaksia

Koska loukkaantuminen estää treenaamista,  lihakset heikkenevät ja kutistuvat. Uuden tutkimuksen mukaan tämä reaktio voidaan kuitenkin estää treenaamalla vastakkaista raajaa. Jos oikea käsi murtuu, ylläpitää vasemman käden treenaaminen myös oikeaa.

Lähes jokainen murtaa joskus luita, venäyttää nivelsiteen tai kärsii neurologisesta ongelmasta kuten aivoinfarktista, joka rajoittaa käsien ja jalkojen liikkumista. Kun raaja on liikuntakyvytön, lihakset surkastuvat.

Aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että vastakkaisen jäsenen treenaaminen voi vaikuttaa myös toiseen puoleen. Jos pyörää poljetaan yhdellä jalalla tai painoa nostetaan toisella kädellä, myös vastakkaisen raajan lihakset supistuvat. Näissä tutkimuksissa liikkumaton raaja ei kuitenkaan ollut täysin liikuntakyvytön. Tutkijat eivät myöskään keskittyneet yksittäisiin lihaksiin, joten ei voida sanoa vaikuttaako tiettyjen lihasten treenaaminen toisessa raajassa vastakkaisessa jäsenessä kaikkiin lihaksiin vai vain osaan.

Kanadalainen tutkimus tarjoaa uutta tietoa

Uusi kanadalaisen yliopiston tutkimus keräsi yhteen 16 mies- ja naisopiskelijaa ja keskittyi tutkimaan osallistujien ranteita. Ultraääntä ja CT-kuvausta hyödyntämällä tutkijat määrittelivät ranteen tarkan rakenteen; ojentajan ja koukistajan. Tutkijat perehtyivät myös jokaisen osallistujan ranteiden voimaan.

Seuraavaksi osallistujien vasen käsivarsi ja ranne laitettiin kipsiin, joka esti käden liikkeen. Puolet kokelaista jatkoivat normaaleja arjen rutiineja ja eivät treenanneet kumpaakaan kättä. Toinen puolisko aloitti treeniohjelman, joka keskittyi ranteiden koukistajalihaksiin. Kipsissä olevaan ranteeseen asetettiin sensorit, jotka mittasivat lihasten mahdollisia supistumisia.

Kuukauden jälkeen kipsit poistettiin ja osallistujille teetettiin samat kokeet kuin tutkimuksen alussa. Kuten oletettiin, vertaisryhmän lihakset olivat surkastuneet merkittävästi. Heidän koukistajalihasten voima oli yli 20 prosenttia aiempaa heikompi. Lihakset olivat myös pienentyneet massaltaan.

Ryhmä, joka treenasi oikean ranteen koukistajaa, olivat säilyttäneet lähes täysin ennallaan vasemman ranteen koukistajan koon ja voiman. Sen sijaan ranteen ojentajalihas, jota ei oikeassakaan kädessä treenattu, oli surkastunut vasemmassa ranteessa.

Lopuksi

Tutkimus osoitti, että tiettyjen lihasten treenaaminen toisella raajalla vaikuttaa peilinä vastakkaiseen. Hyödyt yltävät vain niihin lihaksiin, joita treenataan, ei raajan lihaksiin kokonaisuutena. Kokeeseen osallistuneille asetetut sensorit havaitsivat lihassupistuksia kipsissä olleessa kädessä, kun vastakkaista kättä treenattiin. Nämä supistukset olivat kuitenkin hyvin pieniä, eivätkä ne itsessään olisi kyenneet pitämään lihaksia entisellään.

Tutkijat arvelevat, että hermojärjestelmässä tapahtuu yksipuolisen harjoittelun aikana muutoksia, jotka yltävät myös toisen puoliskon raajaan. Lihasten treenaaminen voi myös vapauttaa kehoon erilaisia biokemikaalisia aineita, jotka voivat saada aikaan loukkaantunseessa jäsenessä lihasten terveyttä ylläpitävän fysiologisen prosessin. Se, miten nämä aineet voivat vaikuttaa vain tiettyihin, treenattuihin lihaksiin, on tutkijoiden mukaan vielä mysteeri ja vaatii lisätutkimusta.

Lähde: nytimes.com

Katso myös

Lisää kommentti