Miten aivot reagoivat yhteen ainoaan liikuntasuoritukseen?

Brain Plasticity -lehdessä julkaistu tutkimus keskittyi “akuutin liikunnan” (eli yhden liikuntasession) vaikutuksiin ihmisen mielialaan ja kognitioon. Kyseisiä vaikutuksia on toki tutkittu aiemminkin, mutta niiden neurobiologisia perusteita ei juuri olla selvitetty.

Yksittäisen liikuntasession vaikutuksien selvittämien on tärkeää, sillä se auttaa ymmärtämään, miten vaikutukset kasautuvat pitkällä aikavälillä ja millaisia muutoksia ne silloin aiheuttavat aivoissa. Kyseisessä tutkimuksessa aineistona käytettiin aivo- ja elektrofysikaalisia tutkimuksia, joissa tutkittiin tunnin kestävän aerobisen liikunnan vaikutuksia.

“Akuutti” liikunta kohentaa mielialaa, parantaa keskittymiskykyä ja vähentää stressiä

Tutkimusaineisto osoittaa, että liikunta voi suojata hermostoa rappeutumiselta ja muilta ikääntymiseen liittyviltä kognitiivisilta häiriöiltä.

Yhden ainoan liikuntakerran tärkeimmiksi vaikutuksiksi määriteltiin parantunut työmuisti, kohonnut mieliala ja laskeneet stressitasot.

Lisäksi huomattiin, että liikunta aktivoi useita laajoja alueita aivoissa. Tutkijoiden mukaan yksi dramaattisimmista vaikutuksista on muutos neurokemikaalitasoissa, erityisesti välittäjäaineissa. Niihin kuuluvat muun muassa kasvanut dopamiinin ja serotoniinin eritys aivoissa. Dopamiini on keskeinen välittäjäaine oppimisprosessissa. Serotoniini puolestaan lievittää ahdistusta ja masennusta.

Mikä merkittävintä, yksi liikuntasessio näytti nostavan niin kutsuttujen neuromodulaattorien tasoja. Muun muassa endogeenisten opioidien ja endokannabinoidien (hyvää oloa tuottavat kemikaalit) tuotanto kasvoi aivoissa liikunnan aikana. Yksinkertaistettuna siis jo yksi ainoa liikuntasessio tuottaa hyvän mielen.

Lähde: medicalnewstoday.com

Katso myös

Lisää kommentti