Tutkimus: Myöhään heräävillä suurempi riski ennenaikaiseen kuolemaan

433 000 ihmisille teetetty tutkimus osoittaa, että iltavirkuilla on 10 prosenttia suurempi riski kuolla ennenaikaisesti kuin aamuihmisillä. Tutkimuksessa selvisi myös, että myöhään valvovat kärsivät todennäköisemmin mielenterveysongelmista.

Tutkijat pyysivät tutkimukseen osallistuneita 38-73-vuotiaita osallistujia määrittelemään itsensä yhteen neljästä eri kategoriasta: ehdoton aamuihminen, kohtalainen aamuihminen, kohtalainen iltaihminen tai ehdoton iltaihminen. Tämän jälkeen tutkijat seurasivat osallistujien kuolleisuutta 6,5 vuotta myöhemmin.

Kun tutkijat listasivat ylös muut tekijät kuten osallistujan iän, sukupuolen, etnisyyden, tupakointitavat, painoindeksin ja sosioekonomisen statuksen, saatiin selville, että ennenaikaisen kuoleman riski oli pienin ehdottomilla aamuihmisillä ja riski nousi mitä lähemmäs ehdotonta iltaihmistä mentiin.

Iltaihmisillä oli myös 90 prosenttia suurempi todennäköisyys kärsiä mielenterveysongelmista ja 30 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastaa diabetesta kuin aamuihmisillä. He olivat myös altiimpia mahan ja suoliston sekä neurologisille taudeille.

Vaikka tutkijat eivät perehtyneet siihen, miten nämä terveysongelmat tarkalleen syntyivät, he päättelivät, että iltavirkkujen biologinen kello kärsi siitä, että käytös jouduttiin mukauttamaan aamukeskeiseen yhteiskuntaan.

Tutkijoiden mukaan yhteiskunnan tulisi mahdollistaa iltavirkkujen työskentelyn aloittamisen myöhempään aamulla. Lisää tutkimusta kaivataan siitä, miten myöhään valvovien biologinen kello saataisiin synkronoitua auringon kanssa.

Et ole tuhoon tuomittu

Vaikka tutkimuksen tulokset ovat yöpöllöille melko synkät, eivät he kuitenkaan ole tuhoon tuomittuja.

Tutkijoiden mukaan 40-70 prosenttia ihmisten vuorokausirytmistä on geneettisen perimän tulosta ja loppuun osaan vaikuttaa ympäristö ja ikä. Vuorokausirytmiin on siis osin mahdollista vaikuttaa.

Sisäistä kelloa voidaan aikaistaa seuraavilla vinkeillä:

  • Altista itsesi valolle aikaisin aamulla ja älä lainkaan yöaikaan.
  • Pidä kiinni säännöllisestä nukkumaanmenoajasta.
  • Omaksu terveellisiä elämäntapoja kurinalaisesti ja tunnista, että nukkumisen ajankohdalla on merkitys.
  • Suorita askareet aiemmin ja pyri olemaan mahdollisimman vähän iltaihminen.

Lähde: bbc.com

Katso myös

Lisää kommentti