Tutkimus: naiset ovat miehiä kovakuntoisempia

Kanadalaistutkimuksessa seurattiin yhdeksää naista ja yhdeksää miestä. Osallistujat olivat 18-30-vuotiaita ja painoindeksiltään samanlaiset. He tekivät juoksumatolla treenin, jossa lämmittelyn jälkeen käveltiin eri nopeuksilla ja kaltevuuksilla, kunnes heidän sykkeensä nousi 80 prosenttiin maksimisykkeestä. Jokaisella oli kasvoillaan maski, joka mittasi hengityksen käyttämää happea sekä tuotettua hiilidioksidia.

Tutkimuksen erityisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka nopeasti hapen otto nousee henkilön siirtyessä levosta liikkeeseen. Huonokuntoinen sopeutuu tällöin suoritukseen hitaammin ja kokee sen raskaammaksi. Hypoteesina oli, että tästä syystä huonokuntoiset välttelevät liikuntaa, minkä seurauksena heidän kuntotasonsa heikkenee jatkuvasti.

Hapenottokyky on tärkeä kuntotason mittari

Tutkimuksen lähtökohtana siis oli, että hapenottokyky on keskeinen yleiskunnon mittari. Juuri tässä suhteessa naiset saivat parempia tuloksia kuin miehet. Naisten hapen otto sopeutui suoritukseen keskimäärin 30 sekunnin jälkeen, kun vastaavasti miehillä siihen meni 42 sekuntia. Tämä tarkoittaa, että happi siirtyi lihaksiin 30 prosenttia nopeammin – selkeä etu, kun kyseessä on fyysinen suorituskyky.

Miehet voivat siis sanoa olevansa lähtökohtaisesti naisia vahvempia ja nopeampia, mutta sen sijaan he eivät voi väittää olevansa yleisesti kovakuntoisempia. Kuntotaso voidaan määritellä maksimaalisen aerobisen tehon kautta, mutta myös muiden tunnusmerkkien avulla. Jos tarkkaillaan, miten nopeasti henkilö sopeutuu liikuntasuoritukseen, tulokset korreloivat kuntotason ja terveyden kanssa.

Katso myös

Lisää kommentti