Juokseminen onkin hyväksi polville?

Vaikka toisin usein väitetään, juoksijat kärsivät polven nivelrikosta harvemmin kuin liikuntaa harrastamattomat henkilöt. Tutkimus on todennut tämän kerta toisensa jälkeen.

Tätä faktaa on yritetty selitellä paikkaansa pitämättömäksi monin eri tavoin.Tutkimusten otantoja on syytetty puolueelliseksi (vaikka samat löydökset on tehty myös sattumanvaraisesti valikoitujen ryhmien kohdalla, ei pelkästään juoksijoihin keskittyneissä tutkimuksissa). Lisäksi on kritisoitu painon vaikutusta nivelrikkoon, sillä juoksijat ovat yleensä kevyitä (vaikka ilmiö on havaittavissa silloinkin, kun painomuuttuja kontrolloidaan).

Vähemmälle huomiolle on jäänyt käsitys, jonka mukaan juokseminen parantaa nivelten terveyttä. Koska liikunta lievittää tulehdustiloja koko kehossa, se saattaisi samalla vaikuttaa myös siihen pysyvään tulehdukseen, joka edistää nivelrikkoa. Tämä käsitys oli myös tuoreen tutkimuksen lähtökohta. Siinä huomio keskittyi niveliä voitelevaan nivelnesteeseen.

Juokseminen täsmäase polvien nivelrikkoa vastaan

Nivelnesteen analysoimisella on tutkimukselle se etu, että sillä voidaan selvittää, mitä polvessa itsessään tapahtuu. Jos merkkejä tulehduksista etsitään verestä, ei voida olla varmoja, missä tulehdus tarkalleen ottaen sijaitsee. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että nivelrikosta kärsivillä henkilöillä liikunta todellakin vähentää tulehduksia nivelissä – siksi liikunta onkin suositeltu hoitomuoto nivelrikkoon.

Tässä tutkimuksessa 30 osallistujan polvista otettiin nivelnestenäyte ennen ja jälkeen puolen tunnin juoksulenkin. Ongelmia ilmaantui kuitenkin heti kättelyssä, sillä terveissä polvissa nivelnestettä on hyvin vähän. Luotettavia nivelnestenäytteitä saatiin siis liian vähän, jotta tutkimus olisi ollut yleisesti relevantti.

Saatavilla olleista näytteistä tehtiin kuitenkin mielenkiintoisia huomioita. Juokseminen oli vähentänyt tulehdustilasta kielivien ja nivelrikkoon liitettyjen sytokiinien määrää nivelnesteessä. Kuten sanottu, yleisesti päteviä johtopäätöksiä näistä löydöistä ei voida tehdä, mutta tulokset viittaavat siihen, että juuri nivelneste saattaa osoittautua luotettavaksi ennusmerkiksi nivelrikosta. Toisin sanoen juokseminen saattaa olla hyväksi polville myös “nivelnäkökulmasta” katsottuna.

Lähde: runnersworld.com

Katso myös

Lisää kommentti