Leposyke palautumisen mittarina

Sykemittareita voi hyödyntää harjoittelussa myös palautumisen seuraamisessa. Leposykkeen mittaamisessa on otettava huomioon vaihtelu, johon vaikuttavat muun muassa uni, nestetasapaino, ympäristö ja stressi. Nämä muuttujat pyritään tunnistamaan päättelemällä ne leposykearvoista.

Mikä on leposyke?

Periaatteessa leposyke tarkoittaa sydämen sykettä täydellisen levon aikana, mutta kuitenkin hereillä oltaessa. Aikuisen tavallinen leposyke on 60-90 lyöntiä minuutissa.

Yleensä matala leposyke on seurausta keskivertoa paremmasta kunnosta. Sitä vastoin epätavallisen kohonnut leposyke voi olla osoitus monestakin eri asiasta, esimerkiksi sairastumisesta. Tässä artikkelissa kohonnutta leposykettä tarkastellaan kehon palautumisen tarpeen kannalta.

Miksi mitata leposykettä?

Leposyke on hyvä palautumisen mittari. Rasituksen ja levon oikea suhde on äärimmäisen tärkeää harjoittelussa. Tavoitteena on harjoitella mahdollisimman paljon ilman, että rasituksen aiheuttama väsymys kasautuu uupumukseksi.

Levon laiminlyönti johtaa uupumukseen, joka puolestaan estää harjoittelussa edistymisen. Pahimmassa tapauksessa liikaväsymys asettaa alttiiksi sairauksille ja loukkaantumisille.

Tarkalla leposykkeen mittaamisella selviää, miten keho reagoi harjoitteluun, minkä myötä puolestaan on mahdollista tunnistaa piilevät ongelmat jo ennen oireiden ilmaantumista.

Miten mitata?

Leposykkeen mittaamisessa keskeistä on muuttujien karsiminen. Syke on mitattava joka päivä samaan aikaan, mieluiten heti heräämisen jälkeen. Tällöin keho on levännyt eivätkä stressi tai muut huolet ole päässeet vaikuttamaan olotilaan ja sykkeeseen.

On tärkeä ottaa huomioon edellisen päivän ruokailut, nesteytys sekä fyysiset ja henkiset aktiviteetit. Erityisen raskas päivä, nestehukka tai epäsäännöllinen syöminen voivat ilmetä seuraavan aamun kohonneena sykkeenä. Toisaalta leposyke voi olla hyvinkin matala lepopäivän jälkeen. Leposykkeen mittaamisen hyödyntäminen vaatii aina eri muuttujien arvioimista.

Mitä päätellä mittaustuloksista?

On muistettava, että syke on aina yksilöllinen. Oman leposykkeen vertaaminen muihin on houkuttelevaa, mutta johtaa useimmiten harhaan.

Tarkoituksena on tunnistaa muutokset sykearvoissa, ymmärtää mitä heilahtelut tarkoittavat ja tehdä päätökset näiden tietojen perusteella. Aluksi arvot voivat vaihdella melko säännöllisesti, mutta on jälleen pidettävä mielessä sykkeeseen vaikuttavat eri muuttujat. Sykearvoja tulisi mitata ainakin kuukauden verran ennen kuin vaihteluista tehdään mitään johtopäätöksiä. Kuukauden aikana vaihtelut ja niiden syyt oppii tuntemaan paremmin.

Vasta kun oman sykkeen kehityssuunnat ovat selvillä, on aika tehdä perusteltuja ratkaisuja harjoitusohjelman suhteen.

Alle 10%:n nousu

Jos leposykkeessä mitataan alle kymmenen prosentin nousu, on tutkittava muutaman viime päivän tekemisiä. Onko kyseessä nestehukka tai onko ruokavalioon tehty jokin suurisuuntainen muutos? Oliko edellisen päivän harjoitus hyvin raskas? Nämä ovat yleisimpiä syitä leposykkeen pienehköille muutoksille. Pienet heittelyt ovat odotettavissa, eikä niistä ole syytä huolestua.

Yli 10%:n nousu

Jos leposyke nousee yli kymmenellä prosentilla, on todennäköistä että keho on haavoittuvassa tilassa ja sairastuminen on voinut jo tapahtua. Kehon on ikään kuin tehtävä ylitöitä taistellessaan sairautta vastaan. Tämä näkyy kohonneina sykearvoina. Useimmiten kohonnut syke edeltää oireita. Tällöin sairaudesta on mahdollista saada niskalenkki lepäämällä kunnolla. Parantuessa syke laskee normaaleihin lukemiin.

Lasku

Säännöllisen ja pitkäaikaisen harjoittelun myötä leposyke laskee vähitellen. Madaltunut leposyke on osoitus yleiskunnon paranemisesta.

Pieni leposykkeen lasku kertoo tavallisesti siitä, että keho saa riittävästi nestettä, lepoa ja ravintoa.

Lähde: trainerroad.com

Katso myös

Lisää kommentti